TijdseinMail - Logo
 
TijdseinMail nr.6 - Juni 2023

Rust!

Er zijn in het Nieuwe Testament heel wat woorden die met 'rusten' en 'rust' vertaald kunnen worden. Een aantal daarvan bevat het woord pauo, waarin ons woord 'pauzeren' lijkt te klinken. De grondbetekenis hiervan is 'ophouden'; als je ergens mee ophoudt, rust je immers!

De Heere Jezus zegt in Mattheüs 11: "Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven" (vs. 28). Vanzelfsprekend hebben deze woorden betrekking op Zijn Eigen volk, waaronder Hij Zich bevond toen Hij deze woorden uitsprak. Denk hier bijvoorbeeld aan de profetie van Jesaja 14. Dit hoofdstuk begint met "Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël nog verkiezen" en in vers 3-5a staat dan: "En het zal geschieden op de dag waarop de HEERE u rust zal geven van uw smart, uw onrust en de harde slavenarbeid die men u heeft doen verrichten, dat u dit spotlied zult aanheffen op de koning van Babel, en u zult zeggen: Hoe houdt de onderdrukker op; opgehouden is de onderdrukking! De HEERE heeft de stok van de goddelozen gebroken ...".

Letterlijk betekent het 'rustgeven' in Mattheüs 11:28 opnieuw rust geven. Daar zit een mooie geestelijke betekenis voor ons in:
Als gelovige heb je je rust en vrede in Christus gevonden. Toch kan er van tijd tot tijd ook onrust en onvrede in ons leven en hart zijn. Dit kan bijvoorbeeld door ziekte, onzekerheid over je werk, zorgen over je kinderen, welke studie moet je doen, etc. Juist dan is het goed om je rust bij Hem te zoeken. De Heer geeft je opnieuw Zijn rust.

Aktieradius Jeugdwerk

Heb jij je al aangemeld voor één van de zomerweken van Aktieradius onder leiding van een superenthousiaste leiding? Zo niet, doe dat dan hier! Het kinderkamp, het juniorenkamp én de jeugdweek vinden elk plaats van zaterdag 22 t/m vrijdag 28 juli. Kijk hier voor meer informatie.

Help Aktieradius!

Ook financieel brengen we de Aktieradiuskampen graag onder uw aandacht. In de eerste plaats omdat kinderen, junioren en jeugd bepaald worden bij de Heere Jezus. Het gebeurt regelmatig dat kinderen en jongelui echt aangeraakt worden door Gods liefde.

In de tweede plaats omdat we flink last hebben van de hogere prijzen van voedsel, activiteiten en de accommodaties waar we de kampen houden. Omdat Aktieradius de deelnemersgelden niet te hard wil laten stijgen, betekent dit dat niet alle kosten daaruit betaald kunnen worden. Daarom is elke gift heel erg welkom, zodat we in staat zijn de deelnemers een mooie zomerweek te bieden. Maak hiervoor bijvoorbeeld gebruik van het steunformulier van Het Morgenrood. Alvast bedankt!

Intekenactie!

In dit boek komen tien ‘samengestelde Namen van de HEERE’ aan de orde.
Dit zijn namen waarin de Naam van God gecombineerd wordt met bijvoorbeeld één van Zijn eigenschappen (zoals ‘De HEERE zal erin voorzien’; ‘De HEERE uw Heelmeester’; ‘De HEERE Die u heiligt’; ‘De HEERE is vrede’ en ‘De HEERE mijn Herder’). De basis van alles wat in deze Namen over Hem gezegd wordt, is Zijn Eigenlijke Naam: Hij is er altijd, zonder begin en einde!

Tot en met het einde van deze maand kun je intekenen op dit boek. We reserven dan een exemplaar voor je en hopen dit uiterlijk half juli naar je toe te sturen. Ga hier naar meer informatie en het intekenformulier.

Bijbelstudies 2023-2024

Na de zomer staat er weer een compleet nieuw seizoen met mooie Bijbelavonden op ons te wachten. Het zou mooi zijn als je daar ook bij aanwezig bent!

Plan daarom de datums nu al in je agenda, zodat je die avonden niet voor iets anders gereserveerd hebt. Kijk hier voor alle datums én de plaatsen waar er komend seizoen Bijbelavonden zijn. Wees welkom!

Kom ook en geniet samen met medegelovigen van de rijke boodschap van Gods Woord. Natuurlijk zijn er verschillende van deze Bijbelavonden na te luisteren via internet. Toch gaat er niets boven het fysiek samen komen rondom Gods Woord!

Nieuw Morgenroodboekje

Inmiddels is het nieuwe Morgenroodboekje 'Van hemelvaart naar wederkomst' verschenen. Het is geschreven door Peter Slagter.

In deze tijd - tussen hemelvaart en wederkomst -  is het nodig dat gelovigen weten wat de plaats is die zij in genade van God ontvangen hebben.
De Bijbel is er duidelijk over: wij zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Dat is wat in dit boekje uitgewerkt wordt.

Hierbij is ten eerste uitgegaan van de plaats die de gemeente - het lichaam van Christus - in Gods heilsplan inneemt. En ten tweede door de positie te laten zien die de gelovige ontvangen heeft als lid van dat lichaam.

Kijk hier voor meer informatie en/of bestellen.

Bijbelstudieweekend najaar

Komend najaar staat er weer een Morgenrood-Bijbelstudieweekend gepland in Vierhouten, en wel van 24-26 november. 
Aanmelden kan (hier) nu al!

De Morgenrood-Bijbelstudieweekenden vinden plaats in het christelijk conferentiecentrum 't Vierhouterbos, waar we u een geheel verzorgd verblijf aanbieden. Zo kunt u in een prima sfeer genieten van mooie Bijbelstudies, maar ook van de ontmoeting met elkaar. Zeer de moeite waard!

Kom ook en geniet van de gastvrijheid in 't Vierhouterbos en van de prachtige omgeving met veel mogelijkheden om te ontspannen.

AMEN Bijbelmagazine

AMEN 168 is verschenen

Wist u dat ...

  • de website van AMEN niet alleen te lezen is op de PC, maar ook op tablet en smartphone?
  • er meer dan 1500 (!) artikelen online staan?
  • elk nieuw nummer integraal op de website staat?
  • de zoekfunctie erg handig is om woorden, teksten, namen, e.d. terug te vinden?
  • er ook items op de site verschijnen die niet in het blad zijn gepubliceerd?
  • de onderwerpen van AMEN Actueel regelmatig worden ge-update?
  • een eigen account 'Mijn AMEN' eenvoudig aan te maken is?
  • AMEN ook een eigen Facebook-pagina heeft?
  • AMEN ook te volgen is op Twitter?
  • er hard gewerkt wordt aan AMEN 168 die in de tweede helft van mei verschijnt?

Tik of klik hier voor aanmelden en/of meer info over AMEN Bijbelmagazine.

Volg AMEN ook op en .

Everread Uitgevers 25 jaar!

Op 4 mei 1998 werd Everread Uitgevers opgericht. Nu al weer 25 jaar geleden. In deze periode hebben we circa 135 boeken en boekjes mogen uitgeven; naast inmiddels 168 AMEN-Bijbelmagazines. 

Onlangs is de nieuwe catalogus verschenen met daarin al onze nog verkrijgbare uitgaven. Vraag hem gratis aan!