Joure

Hartelijk welkom!

Aanvang: 20.00 uur. Vooraf is er koffie en thee
Adres: Evang. Centrum De Brug, Brugstraat 3

Hoite Slagter & Peter Slagter
Onderwerp: Enkele Messiaanse Psalmen
Datum: Donderdag 7 september (H), 5 oktober (P), 2 november (H), 30 november (P), 18 januari (H), 15 februari (P), 15 maart (H) en 5 april (P)

Terug naar Bijbelavonden

Sluiten