Joure

Hartelijk welkom!

Let op: voor de rest van het seizoen 2020-2021 zijn de Bijbelavonden in Joure geannuleerd. We hopen in de tweede helft van dit jaar de avonden weer te hervatten en te beginnen met seizoen 2021-2022.
Aanvang: 20.00 uur. Vooraf is er koffie en thee
Adres: Evang. Centrum De Brug, Brugstraat 3

Peter Slagter en Hoite Slagter
Onderwerp: De Filippenzenbrief
Datum: Donderdag 3 september (P),  24 september (H), 29 oktober (P), 19 november (H), 14 januari (H), 4 februari (P), 4 maart (P) en 25 maart (H)

Terug naar Bijbelavonden

Sluiten