Joure

Hartelijk welkom!

Aanvang: 20.00 uur. Vooraf is er koffie en thee
Adres: Evang. Centrum De Brug, Brugstraat 3

Hoite Slagter & Peter Slagter
Onderwerp: Gods feestkalender
Datum: Donderdag 27 september (H), 18 oktober (P), 15 november (P), 6 december (H), 17 januari (H), 7 februari (P), 7 maart (P) en 28 maart (H)

Over het onderwerp: In Leviticus 23 wordt een zevental feesten opgesomd, die door God Zelf zijn ingesteld. Het Nieuwe Testament leert ons dat deze feesten schaduwbeelden zijn van dat wat - ten tijde van de instelling van de feesten - nog komen moest. Achter elk feest ligt dus een diepere betekenis. Wie dit alles op een rij zet, ziet daarin de lijn van het profetische plan van God prachtig naar voren komen. Doorgaans wordt in de vervulling van deze feesten, ofwel: de vervulling van het profetische plan, ook een belangrijke plaats gezien voor de gemeente.

We zullen ontdekken dat niet alleen de feesten zélf aan Israël gegeven werden, maar dat ook de vervúlling van die feesten te midden van Israël plaatsvond en plaats zal vinden. Tussendoor zijn er tal van lessen en toepassingen voor het geestelijk leven van de gelovige van nu.

Terug naar Bijbelavonden

Sluiten