Joure

Hartelijk welkom!

Aanvang: 20.00 uur. Vooraf is er koffie en thee
Adres: Evang. Centrum De Brug, Brugstraat 3

Peter Slagter & Hoite Slagter
Onderwerp: De Kolossenzenbrief
Datum: Donderdag 5 september (P), 26 september (H), 31 oktober (P), 21 november (H), 16 januari (H), 6 februari (P), 5 maart (P) en 26 maart (H) (geannuleerd i.v.m. corona)

Terug naar Bijbelavonden

Sluiten