Joure

Hartelijk welkom!

Aanvang: 20.00 uur. Vooraf is er koffie en thee
Adres: Evang. Centrum De Brug, Brugstraat 3

Peter Slagter en Hoite Slagter
Onderwerp: De Filippenzenbrief
Datum: Donderdag 23 september (H), 7 oktober (P), 4 november (H) en 25 november (P), 20 januari (H), 17 februari (P), 17 maart (H) en 7 april (P) en 28 april (H)

We ronden gedurende de eerste drie avonden van dit seizoen eerst de Bijbelstudies over de Filippenzenbrief af. Daarna gaan we verder met een nieuw onderwerp.

Terug naar Bijbelavonden

Sluiten