Joure

Hartelijk welkom!

Aanvang: 20.00 uur. Vooraf is er koffie en thee
Adres: Evang. Centrum De Brug, Brugstraat 3

Peter Slagter en Hoite Slagter
Onderwerp: De 'Ik ben' in het Johannesevangelie
Datum: Donderdag 23 september (H), 7 oktober (P), 4 november (H) en 25 november (P), 20 januari (H), 17 februari (P), 17 maart (H) en 7 april (P) en 28 april (H)

Tijdens de eerste drie avonden van dit seizoen zijn de Bijbelstudies over de Filippenzenbrief afgerond. Met ingang van 25 november 2021 gaan we verder met een nieuw onderwerp: De 'Ik ben' in het Johannesevangelie. Het Nieuwe Testament begint met de beschrijving van de komst van de Heere Jezus op aarde. Deze beschrijving vinden we in de vier evangeliën die elk vanuit een bepaald gezichtspunt Zijn Persoon en werken weergeven. In het Johannesevangelie wordt vooral de Godheid van de Heere Jezus benadrukt.

Terug naar Bijbelavonden

Sluiten