Aalsmeer

Hartelijk welkom!

Aanvang: 20.00 uur. Vooraf is er koffie en thee
Adres: Ons Tweede Thuis, Jasmijnstraat 33

Peter Slagter
Onderwerp: De tekenen in het Johannesevangelie
Datum: Dinsdag 4 september, 2 oktober, 30 oktober, 27 november, 8 januari, 5 februari, 5 maart en 2 april

Hoite Slagter
Onderwerp: Het getuigenis van Christus in de Psalmen
Datum: Dinsdag 18 september, 16 oktober, 13 november, 11 december, 22 januari, 19 februari, 19 maart en 16 april

Over 'Het getuigenis van Christus in de Psalmen': De Psalmen worden in de Bijbel ook wel omschreven als "de psalmen van Israël" (2 Sam. 23:1). David heeft de meeste geschreven en hij zegt aan het einde van zijn leven: "De Geest van de HEERE heeft door mij gesproken, en Zijn Woord is op mijn tong" (2 Sam. 23:2). We gaan dit seizoen op zoek naar het getuigenis van de 'Zoon van David' in de Psalmen. Er verwijst in de Psalmen zoveel naar Hem, dat we daar hoeven niet veel moeite voor hoeven te doen.

Voor de gelovige van vandaag zijn de Psalmen van enorm grote waarde voor zijn / haar geestelijke leven. Paulus schrijft: "Laat het Woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart" (Kol. 3:16). Met deze woorden sluit hij aan op het geestelijke aspect van de Psalmen voor de gelovige van nu. Geschreven door gelovigen van destijds bemoedigen zij de gelovige van nu met woorden van bemoediging en toewijding, van Gods zorg en grootheid. Ze sterken ons in het vertrouwen op God.

Terug naar Bijbelavonden

Sluiten